Wdrożenie wyników prac w ramach prac B+R w Kamel Steel S.C.Firma Kamel Steel dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego firma rozpoczęła projekt nr RPMA.03.03.00-14-D878/20 - Wdrożenie wyników prac B+R w KAMEL STEEL S.C. Celem inwestycji jest wdrożenie nowej technologii umożliwiającej wprowadzenie na rynek nowego wyrobu opracowanego w wyniku prac badawczo rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę w ramach działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa. przedsiębiorstw RPO WM 2014-2020.Dofinansowanie projektu z UE: 1 631 055,30 zł


Opracowanie wzoru przemysłowego w ramach prac B+RFirma Kamel Steel dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego firma rozpoczęła projekt nr RPMA.01.02.00-14-b086/18, pt. „Opracowanie wzoru przemysłowego w ramach prac B+R”. Poprzez zakup usługi badawczo rozwojowej firma dąży do opracowania wzoru innowacyjnego, przemysłowego kosza transportowego. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Kamel Steel oraz wypromowanie produktu własnej marki. Dofinansowanie projektu z UE: 199 950,00 zł

Blog

Firma Kamel Steel w branży spawalniczej działa z powodzeniem od roku 2010r. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego firma rozpoczęła projekt nr RPMA.01.02.00-14-a743/18, pt. „Przeprowadzenie prac B+R nad elementami linii spawalniczej” mający na celu stworzenie nowej, innowacyjnej linii spawalniczej. Jej opracowanie pozwoli na zdecydowany rozwój Firmy oraz wzrost jej konkurencyjności w kraju oraz na rynkach zagranicznych. Planowane wdrożenie wyników projektu pozwoli na szybki rozwój, wzrost zatrudnienia oraz poprawę wizerunku Mazowsza jako lidera w branży metalowej.Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 zł

Wartość projektu: 250 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 200 000,00 zł
Procent dofinansowania: 80%