Producent koszy transportowych

i magazynowych
POPRZEDNI
NASTĘPNY

Firma Kamel Steel w branży spawalniczej działa z powodzeniem od roku 2010r. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego firma rozpoczęła projekt nr RPMA.01.02.00-14-a743/18, pt. „Przeprowadzenie prac B+R nad elementami linii spawalniczej” mający na celu stworzenie nowej, innowacyjnej linii spawalniczej. Jej opracowanie pozwoli na zdecydowany rozwój Firmy oraz wzrost jej konkurencyjności w kraju oraz na rynkach zagranicznych. Planowane wdrożenie wyników projektu pozwoli na szybki rozwój, wzrost zatrudnienia oraz poprawę wizerunku Mazowsza jako lidera w branży metalowej. Dofinansowanie projektu z UE: 200 000,00 zł
Wartość projektu: 250 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 200 000,00 zł
Procent dofinansowania: 80%


Serdecznie zapraszamy do współpracy

Prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży w celu uzyskania więcej szczegółów

TOP